Զարմուհի Անվան Նշանակությունը

Զարմուհի Անվան Նշանակությունը

Զարմուհի – հայկ. զարմ բառից, որ նշանակում է <ցեղ>, <տոհմ>, <սերունդ>. ազնվազարմ տոհմից ծնված կին:

Leave a Reply

Your email address will not be published.