Զարուհի Անվան Նշանակությունը

Զարուհի Անվան Նշանակությունը

Զարուհի Անվան Նշանակությունը

Զարուհի – պարս. zar բառից՝ հայկ. ուհի իգական ածանցով: Համապատասխանում է Ոսկի անվանը:

Leave a Reply

Your email address will not be published.