Զարմանդուխտ Անվան Նշանակությունը

ԶԱՐՄԱՆԴՈՒԽՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զարմանդուխտ – պարս. նշանակում է <ծերունու դուստր>, այսինքն ծեր հասակում ունեցած դուստր:

Leave a Reply

Your email address will not be published.