Զարիֆա Անվան Նշանակությունը

ԶԱՐԻՖԱ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զարիֆա – արաբ. zarif բառից, որ նշանակում է <սրամիտ> կամ <վայելչագեղ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.