Վարդմանուկ Անվան Նշանակությունը


ՎԱՐԴՄԱՆՈՒԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարդմանուկ – հայկական վարդ եվ մանուկ բառերից՝ <վարդի պես քնքույշ մանուկ> իմաստով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *