Վարդերես Անվան Նշանակությունը


ՎԱՐԴԵՐԵՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարդերես – հայկ. վարդ եվ երես բառերից, որ նշանակում է <կարմիր այտեր ունեցող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.