Վարդմուրազ Անվան Նշանակությունը

ՎԱՐԴՄՈՒՐԱԶ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարդմուրազ – հայկ. նշանակում է <վարդի նման փափագ> կամ <վարդ ցանկալի>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.