Մխիթար անվան նշանակությունը


ՄԽԻԹԱՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մխիթար – հայկական մխիթարանք կամ սփոփանք բառերից>: (Սուրբ Հոգու անունը նաեվ Մխիթարիչ է կոչվում):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *