Մկրտիչ անվան նշանակությունը


ՄԿՐՏԻՉ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մկրտիչ –  հայկական մկրտել բայից է եվ նշանակում է <մկրտող>: (Հովհաննես Մկրտչի յոթ անուններից մեկն է):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *