Միքայել անվան նշանակությունը


ՄԻՔԱՅԵԼ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Միքայել – եբր. նշանակում է <ով է որպես Աստված> կամ <զոություն Աստծո>:(Միքայել հրեշտակապետը համարվում է ամենազորեղը երկնքումու նրան տրված է աշխարհի վերջում Բեսեբուղ սատանային շղթայելու եվ կրակիլիճը գցելու իծխանությունը):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *