Անունների Նշանակությունը Արմինե


Անունների Նշանակությունը Արմինե

Արմինե – սա եվս Արմեն անվան իգական ձեվերից մեկն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.