Անունների Նշանակությունը Արմենուհի

Անունների Նշանակությունը Արմենուհի

Արմենուհի – հայկ. Արմեն անվան իգական տեսակն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.