Արշականուշ Անվան Նշանակությունը

ԱՐՇԱԿԱՆՈՒՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արշականուշ – Արշակ անունից եվ անուշ բառից, որ այսպիսի կապակցություններում <դուստր> իմաստն ունի:

Leave a Reply

Your email address will not be published.