Վարդ Անվան Բացատրությունը


ՎԱՐԴ ԱՆՎԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարդ – զենդ. <փառքը ավելացած> իմաստով. կապ չունի հայկական վարդ ծաղկանվան հետ: Սակայն այս Վարդ անուն ըեկել է նաեվ պահլավերեն հենց <վարդ> նշանակությամբ,:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *