Վարդազար Անվան Նշանակությունը


ՎԱՐԴԱԶԱՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարդազար – հայկական վարդ եվ պարսկական zar <ոսկի> բառերից, նշանակում է <ոսկե վարդ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *