Շադին անվան նշանակությունը


ՇԱԴԻՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շադին – արաբերեն նշանակում է <հավատի արեվ>: <Շամս էդ դին> խոսքից է վերցվել, հետո դարձել է Շամշադին, կրչատվելով դարձել Շադին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *