Շաբաթ անվան նշանակությունը


ՇԱԲԱԹ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շաբաթ – եբր. նշանակում է <հանգիստ> (բառացի ՝ գործադուլ): Այդ իմաստով շաբաթ բառը գործածակն է շատ լեզուններվ: (Հին հրեանները Շաբաթ հանգստյան օրվա անունը գործածել են նաեվ որպես անձնանուն, որից եվ անցել է հայերին տակավին հեթանոության շրջանում Սմբատ անվանումով):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *