Գինեվարդ Անվան Նշանակությունը

ԳԻՆԵՎԱՐԴ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գինեվարդ – գինի եվ վարդ բարռերի համադրումից առաջացած անուն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.