Գինուշ Անվան Նշանակությունը

ԳԻՆՈՒՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գինուշ – հայկական գինի եվ անուշ բառերի համադրումից առաջացաժ անուն է. նշանակում է <անուշահամ գինի>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *