Երինազ Անվան Նշանակությունը

ԵՐԻՆԱԶ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երինազ -թրք. նշանակում է <խիստ նազելի>, <հրապուրիչ> կամ <շատ նազանք ունեցող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.