Երանուշ Անվան Նշանակությունը

ԵՐԱՆՈՒՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երանուշ – հյակ. երանի եվ անուշ բառերի համադրումից ստեղծված անուն է, որ նշանակում է <երանելի քաղցրություն>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.