Էլպիս Անվան Նշանակությունը

Էլիպս Անվան Նշանակությունը

Էլիպս Անվան Նշանակությունը

Էլպիս – հուն. նշանակում է <հույս>: (Հայերը <հույս> բառից ունեն միայն արական Հուսիկ անունը, մինչդեռ քրիստոնյա մյուս ժողովուրդների մոտ որպես իգական անուններ գործածական են <հավատ>, <հույս>, <սեր> բառերը: Ըստ հին ավանդության Էլպիսը (հույս), Պիստիսը(հավատ) եվ Ագապա(սեր) հարազատ քույրեր էին (Սոֆիայի դուստրերը): Մեզ մոտ գործածական է Ագապ անունը (Ագապի ձեվով), իսկ Էլպիսը համապատասխանում է ռուսական Վերա անվանը):

Leave a Reply

Your email address will not be published.