Էլիզա Անվան Նշանակությունը

Էլիզա Անվան Նշանակությունը

Էլիզա Անվան Նշանակությունը

Էլիզ (Էլիզա) – եբր. Եղիսաբեթ անվան կրճատ ձեվերից մեկն է, որ մեզ մոտ գործածվում է իբրեվ ինքնուրույն անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.