Արագած անվան նշանակությունը

ԱՐԱԳԱԾ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արագած – հայոց եռագագաթ լեռան անունն է, որ գործածվում է որպես անձնանուն․ Այս բառը կապված է Արա լեռան հետ եվ մեկնվում է <Արայի գահը>, քանի որ վերջին <գած> մասը ուրարտերենով <գահ> է նշանակում․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *