Արա անվան նշանակությունը

ԱՐԱ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արա – հայ հին դիցաբանական անուններից է, որ ավանդել է մեզ պատմահայր Մովսես Խորենացին․Արա անունը ծագում է ակկադա շումերական լեզուններից եվ նշանակում է <բարեշնորհ> կամ <տեսանող>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *