Անունների Նշանակությունը Անահիտ

Անունների Նշանակությունը Անահիտ

Անահիտ – զենդ. Anahita, պահլ. Anahit, պարսից հին աստվածներից է: Կազմված է am ժխտական ածանցից եվ ahita <պիղծ> բառից, նշանակում է <անպիղծ>, <անապակ> կամ <անարատ>: (Հեթանոսական այաստանում Պարսկաստանից ներառնված ամենահայտնի կուռքերից մեկն էր:)

Leave a Reply

Your email address will not be published.