Անաստանսիա Անվան Նշանակությունը

ԱՆԱՍՏԱՆՍԻԱ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անաստանսիա – հուն. նշանակում է <կյանքի կոչված>, <հարություն առած>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.