22 Յունուար – 21 Փետրուար

Եթէ այր է,համակրելի,սրամիտ,հետաքրքիր,ուրախութիվնը սիրող,ջերմի ենթակայ,իր կենաց առաջինտարիները աղքատ եվ ապա հարստութեան տէր մեկը պիտի ըլլայ:Նկարագրով շատախոս եվ թեթեվ ,թէպէտեվ գաղտնապահ:Հիվանդութիվներ պիտի ունենայ եվ վտանգներ պիտի անցնէ:Փառասեր պիտի ըլլայ,երկար ատեն պիտի ապրի եվ քիչ զավակ պիտի ունենայ:
-Եթէ կին է,հաստատակամ,առատաձեռն,անկեղծ եվ ազատամիտ կըլլայ.վիշտեր պիտի ունենայ եվ հակառակութեանց դէմ պայքարի,երկար ճամբորդութիվններ պիտի ընէ:Հավատարիմ,խոհեմ եվ ճկուն պիտի ըլլայ:

2 comments

  1. Եթե երազում տեսել եք,որ եկեղեցի եք գնում(առնում)։Ի՞նչ է դա նշանակում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *