Սպիտակ գույնը երազի մեջ

Սպիտակ ՝ կը նշանակէ առողջութիվն,անմեղութիվն,բարութիվն եվ արդարութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *