Երազների բացատրության գեշ օրեր

Յունուար 13,23, արդիվնքը ոչինչ պիտի ըլլայ:
Փետրուար 2,10,17,22 արդիվնք պիտի չունենայ:
Մարտ 13,19,23,28 զգոյշ կաց:
Ապրիլ 10,20,29,30 գէշ նշան:
Մայիս 10,17,20 ապագանիդ վախնալիք է:
Յունիս 4,20 Աստուած ձեզի օգնական ըլլայ:
Յուլիս 5,13,27 ճակատագիրը հակառակ պիտի տնօրինէ:
Օգոստոս 2,13,27,24 ոչ մեկ երազ արդիվնք պիտի չտայ:
Սոեպտեմբեր 13,16,23,24 ձեզի ցավ պիտի պատճառէ:
Հոկտեմբեր 3,9,27 լավ չէ:
Նոյեմբեր 6,25 երազ առանց արդիվնքի:
Դեկտեմբեր 13,28,31 ընտանեկան վիշտ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *