Կիպրիանոս անվան նշանակությունը

ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կիպրիանոս – հուն. նշանակում է <կիպրոս կղզու բնակիչ> կամ <կիպրոսցի>:

(Սա հայտնի կախարդ է եղել, ով Հիսուսի Խաչի զորությունը տեսնելով, դարձի է գալիս իր մոլորությունից ու քրիստոնեություն է ընդունում ու կյանքի վերջում նահատակվում):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *