Կիմ անվան նշանակությունը

ԿԻՄ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կիմ – ռուս. հեղափոխական ժամանակներում արհեստականորեն ստեղծված անուն է:<Կոմունիստական Ինտերնացիոնալ Միություն> բառերի առաջին տառերի հապավումից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *