Զորիկ անվան նշանաությունը

ԶՈՐԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զորիկ – հայկ. նշանակում է <զորեղ>, <զորավոր> կամ <հզոր> եվ իկ փաղաքշական ածանցով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *