Խնկանոս անվան նշանակությունը

ԽՆԿԱՆՈՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խնկանոս (Ղունիկանոս) – հուն նշանակում է <լուսավոր>: (Ավետարանական այն զինվորի անունն է, ով Հիսուսի կողը գեղարդ խրեցմ որ համոզվի Նրա մահվան մասին, այնտեղից իր աչքին ցայտած արյան մի կաթիլից նրա կուրացած աչքը հրաշքով բժշկվել է, որից հետո նա Հիսուս Քրիստոսին որպես տեր ու Աստված է դավանել ու քարոզել հռոմեացիների մեջ, ինչի պատճառով էլ նրան նահատակել են):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *