Խաչիկ անվան նշանակությունը

ԽԱՉԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խաչիկ – հայկ. խաչ բառի փաղաքշական ձեվն է, որ նշանակում է <փոքրիկ խաչ>: Խաչիկ են կոչում նաեվ Խաչատուր անունը կրողներին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *