erazaahn vostikan

Երազահան Ոստիկանից Փախչել

Երազահան Ոստիկանից Փախչել

Երազում ոստիկանից փախչելը ձեզ զգուշացնում է, որ դուք կոնֆլիկտ կունենաք աշխատավայրում ձեզանից ուժեղ մարդու հետ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *