Ոստանիկ անվան նշանակությունը


ՈՍՏԱՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ոստանիկ (Ոստան, Ոստիկ) – հայերեն ոստան բառից, որ նշանակում է <ազատ քաղաք> կամ <արքունիկ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.