Վիլեն Անվան Նշանակությունը


ՎԻԼԵՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վիլեն – ռուս. հապավումով ստեղծված արհեստական անուն է (Վլադիմիր Իլյիչ եվ Լենին անվան եվ ազգանվան համադրումից):

Leave a Reply

Your email address will not be published.