Վազգեն Անվան Նշանակությունը


ՎԱԶԳԵՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վազգեն – պարսկերեն նշանակում է  <թագավորական ծագում> կամ <արքայական հետնորդ>. (Հին պարսկերենից եկած անուն է, որ ունի <են> մասնիկը, ինչպես ՝ Գուրգեն, Զավեն, Սուրեն, Բաբկեն եվ այլ նման անուններ):

Leave a Reply

Your email address will not be published.