Տիրան Անվան Նշանակությունը

ՏԻՐԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տիրան – հին պարս. Tiran անունից, որի արմատն է Tir (Տյուր աստվածը):

Leave a Reply

Your email address will not be published.