Տիմոֆեյ Անվան Նշանակությունը


ՏԻՄՈՖԵՅ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տիմոֆեյ – ռուս. հունարեն Տիմոթեոս անվան ռուսական ձեվն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.