Թանգ անվան նշանակությունը

ԹԱՆԳ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թանգ (Թանկ) – հայկ. <թանկագին> կամ <մեծարժեք>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.