Սվազ Անվան Նշանակությունը


ՍՎԱԶ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սվազ – հայկ. Արեվմտյան Հայաստանի Սվազ գավառի հիշատակումից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *