Սիրեկան Անվան Նշանակությունը


ՍԻՐԵԿԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սիրեկան – հայկ. նույն սիրական բառից, որ նշանակում է <սիրելի> կամ <միակը բոլորի մեջ>: (Բայց այս գեղեցիկ անունը այժմյան մարդկանց մեջ գործածվում է որպես հոմանի իմաստով):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *