Շմավոն անվան նշանակությունը


ՇՄԱՎՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շմավոն – եբր. նշանակում է <ունկընդրող> կամ <հնազադվող>: (Հայերիս է անցել նաեվ հունական տառադարձությամբ ՝ Սիմոն, Սիմեոն, Սիմվոն ձեվերով:):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *