Շահազիզ անվան նշանակությունը


ՇԱՀԱԶԻԶ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շահազիզ – պարս. sah՝ <թագավոր> եվ արաբ. ազիզ <սիրելի> բառերից, նշանակում է <արքայի սիրելին>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *