Սարո Անվան Բացատրությունը

ՍԱՐՈ ԱՆՎԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սարո – թուրքերեն Սարիբեկ անվան փաղաքշական ձեվն է, որ գործածական է իբրեվ ինքնուրույն անձնանուն: (Տես վերը. Սարիբեկ):

Leave a Reply

Your email address will not be published.