Քերոբ Անվան Բացատրությունը


ՔԵՐՈԲ ԱՆՎԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քերովբե (Քերոբ) – հայկ. երկնային հրեշտակապետերի վերին դասի անունից է, որ գործածական է եղել նաեվ որպես անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.