Փիլիմոն Անվան Նշանակությունը

ՓԻԼԻՄՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փիլիմոն – եբր. նշանակում է <շնորհայալ> կամ <զարմանալի>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.