Փառներսեհ Անվան Նշանակությունը

ՓԱՌՆԵՐՍԵՀ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փառներսեհ – հին պարս. Nerse անունից եվ հայկ. փառ(ք) բառից, նշանակում է <փառավոր Ներսեհ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.